Hướng dẫn thanh toán

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN:


Thanh toán tiền bằng chuyển khoản:
Quý vị vui lòng thanh toán tiền bằng việc chuyển khoản cho chúng tôi theo địa chỉ sau:

  • Lương Thị Hảo - Vietcombank - Chi nhánh Chương Dương - 0541.000.282.594

( Lưu ý: Chi phí chuyển khoản và vận chuyển hàng sẽ được tính gộp vào chi phí của đơn hàng )