Hướng dẫn thanh toán

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN:


Thanh toán tiền bằng chuyển khoản:
Quý vị vui lòng thanh toán tiền bằng việc chuyển khoản cho chúng tôi theo địa chỉ sau:

  • Lương Thị Hảo - Vietcombank - Chi nhánh Chương Dương - 0541.000.282.594
  • Tô thị Thu Hà - BIDV - Chi nhánh Đông đô - 1251.0000.230.152
  • Tô thị Thu Hà - Agribank - Chi nhánh Thăng Long - 1300.2061.659.73
  • Tô thị Thu Hà - Vietinbank - Chi nhánh Thăng Long - 711A.1067.48.48
  • Tô thị Thu Hà - Sacombank - Chi nhánh Kim Liên - 0200.4711.29.32


( Lưu ý: Chi phí chuyển khoản và vận chuyển hàng sẽ được tính gộp vào chi phí của đơn hàng )